Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: voorwerp
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door de vestiging Bed and Bourgogne , waarvan de contactgegevens worden vermeld in het reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en het toezicht op de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op het reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.

Artikel 2 – Reservering
De klant kiest de diensten die op het reserveringsplatform worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op het reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit verband niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.

Artikel 3 – Reserveringsproces
Reserveringen gemaakt door de klant worden online gemaakt (op het internet Bedandbourgogne.fr of partnerreserveringsplatforms) of telefonisch in rechtstreekse uitwisseling met de eigenaar. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsbevestiging. De klant verbindt zich ertoe de waarachtigheid te garanderen en de juistheid van de doorgegeven informatie te certificeren. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure het invoeren van de bankkaart in geval van een garantieaanvraag, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief vóór validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

Artikel 4 – Bevestiging van ontvangst van de reservering
Het reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van een online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, informatie over naar de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.

Artikel 5 – Annulering of wijziging door de klant
Elke wijziging van de reservering, datum, kamer is slechts mogelijk na akkoord van de eigenaar en kan eventueel extra kosten met zich meebrengen, en zal gebeuren in functie van de beschikbaarheid op de datum van de wijziging.
De klant wordt vóór aanvang van het verblijf op de hoogte gebracht van de bijzondere voorwaarden bij annulering van de reservering:

  • indien de annulering meer dan 15 kalenderdagen vóór de aankomstdatum plaatsvindt, wordt de eventuele bij reservering betaalde aanbetaling volledig aan de klant terugbetaald;
  • indien de annulering plaatsvindt tussen de 14e kalenderdag en de 3e kalenderdag vóór de aankomstdatum, blijft de eventuele bij reservering betaalde aanbetaling bij de eigenaar, tenzij de eigenaar erin slaagt de kamer(s) opnieuw te verhuren.
  • indien de annulering minder dan 48 uur voor de aankomstdatum plaatsvindt, blijft het gehele bedrag van de reservering verschuldigd aan de eigenaar, tenzij de eigenaar erin slaagt de kamer(s) opnieuw te verhuren.
  • Bij vroegtijdig vertrek tijdens het verblijf is de gehele gereserveerde dienst verschuldigd.

Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

Artikel 6 – Consumptie van de dienst
In overeenstemming met de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt aan de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij/zij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de klant vraagt de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige restitutie indien reeds betaald is.

Artikel 7 – Verblijfsduur
De klant die voor een bepaalde periode een accommodatie bij de eigenaar reserveert, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de accommodatie te blijven.

Artikel 8 – Annulering van het verblijf door de eigenaar
Indien de eigenaar vóór aanvang van het verblijf de reservering moet annuleren, brengt hij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

De klant krijgt dan alle door hem betaalde bedragen onmiddellijk en volledig terugbetaald.

Artikel 9 – Aankomsttijd
De klant dient op de bij de reservering aangegeven dag te arriveren, niet eerder dan 17.00 uur (beschikbaarheid van de kamer en tijdstip van sleuteloverdracht) en uiterlijk 20.00 uur.
Indien hij door omstandigheden genoodzaakt is om na dit tijdslot aan te komen, dient de klant dit telefonisch te melden.
Voor zover mogelijk wordt u verzocht geen aankomsten na 22.00 uur te plannen.
Voor elke aankomst vóór 15.00 uur of na 20.00 uur kan een betaling van € 10 per uur worden gevraagd als de klant de eigenaar niet heeft geïnformeerd.

Artikel 10 – Ontbijt
Het ontbijt is van 08.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur en wordt geserveerd aan gasten die een gastenkamer hebben geboekt (niet voor gîtes).

Artikel 11 – Vertrektijd
De uitchecktijd voor de kamers is uiterlijk 11.00 uur.

Artikel 12 – Betaling van het accommodatiesaldo
Het saldo van het verblijf moet vóór vertrek worden betaald, op initiatief van de klant, met een creditcard, cheque, vakantiecheques of contant, ongeacht de reserveringsmethode. Er wordt niet online betaald, alles gebeurt ter plaatse.
Bij vertrek wordt op verzoek aan de klant een factuur overhandigd met details over de dienst, het bedrag van de accommodatie, het bedrag van eventuele aanvullende diensten, het bedrag van de toeristenbelasting en het toegepaste BTW-bedrag.

Artikel 13 – Wijziging van kamers
Het is mogelijk dat de eigenaar om service- of veiligheidsredenen de oorspronkelijk door de klant gereserveerde kamer moet wijzigen. In dit geval zal de wijziging altijd plaatsvinden naar een kamer met dezelfde capaciteit en hetzelfde serviceniveau of hoger. Er worden geen extra kosten toegevoegd.

Artikel 14 – Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan voor eigenaren. Er geldt een limiet van 1 dier per accommodatie. De klant verbindt zich ertoe de netheid van de kamer (vloer, meubilair) en de gemeenschappelijke ruimtes (inclusief de buitenkant, met name het opruimen van uitwerpselen) te respecteren, evenals die van andere klanten, vooral als ze er niet mee instemmen dieren in de buurt te hebben. Bij overtollig haar wordt de klant verzocht stappen te ondernemen om deze te verwijderen.
Eventuele schade zal worden vergoed tot het bedrag van de veroorzaakte schade.

Artikel 15 – Levenskunst en gebruik van lokalen
Om de rust van de plek en het comfort van de gasten en de buurt te behouden, wordt van iedereen respect voor een bepaalde 'levenskunst' vereist, die essentieel is bij het leven in een gemeenschap.
In het bijzonder wordt u verzocht niet te roken in de kamers en gemeenschappelijke ruimtes en, voor zover mogelijk, uit de buurt te blijven van open deuren en ramen om de bewoners niet te hinderen.
Het gebruik van de jacuzzi is gratis. Er moet echter een zekere hoffelijkheid worden gerespecteerd en het delen van de plaats is vereist (alle klanten moeten er gebruik van kunnen maken). Het is dus alleen mogelijk om er gebruik van te maken van 10.30 uur tot 21.00 uur (voor de gastenkamers) en tot middernacht (voor de gîte, met uitzondering van Honey Rooms).
Gebruik van de sauna is op reservering en tegen betaling (exclusief de hoofdgîte). Het gebruik ervan is daarom gereguleerd en elk gebruik buiten reserveringen wordt bestraft.
Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden om in de gebouwen gebruik te maken van:

  • open vuur zoals lucifers, kaarsen, Bengaals vuur, enz.
  • verlichtingsapparaten met open vuur, kandelaars, kaarsen, verlichtingsarmaturen,
  • Verlichtingsapparaten met open vuur, kandelaars, kaarsen en verlichtingsarmaturen worden alleen in buitenruimtes getolereerd, op redelijke afstand van het huis, en moeten uit de buurt van brandbaar materiaal worden gehouden; bovendien moeten ze zo zijn aangebracht dat ze, zelfs bij een accidentele val, geen brand kunnen veroorzaken.

De klant verbindt zich ertoe de accommodatie aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en de schade waarvoor hij of zij verantwoordelijk is systematisch aan te geven – en financieel op zich te nemen.
Omdat het pand met passie is ingericht en gemeubileerd door de eigenaar, wordt u verzocht de ter beschikking gestelde voorwerpen te respecteren. Daarom wordt verzocht het verplaatste meubilair weer op zijn plaats te zetten. Elke niet-aangegeven verdwijning van een artikel zal achteraf aan de klant worden gefactureerd tegen de vervangingswaarde.
De aandacht van de klanten wordt gevestigd op het feit dat minderjarigen die op het terrein opereren, onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of personen die gezag over hen hebben, zijn geplaatst.

Artikel 16 – Belangrijke informatie voor het huren van gîtes
Het hoofdhuis betreft de privatisering van het hoofdhuis. Er is plaats voor maximaal 15 personen. Wettelijk is het niet toegestaan om meer mensen te huisvesten. Bij het niet naleven van deze voorwaarden zal de eigenaar de toegang aan de gehele groep weigeren.

La Miellerie is een huisje voor maximaal 4 personen, gelegen vlakbij het hoofdgebouw.

Voor beide huisjes wordt optioneel een schoonmaakpakket aangeboden. Indien dit door de groep wordt gekozen, wordt echter verzocht dat de accommodatie wordt opgeruimd in de staat waarin deze is aangetroffen, evenals het opruimen van gemorste drankjes, kapotte glazen, etenswaren op de tafels/vloer, haren van 'dieren'. Als er niet voor het schoonmaakpakket wordt gekozen, moet het huis in de exacte staat van aankomst worden geretourneerd, inclusief badkamers/douches, met uitzondering van de lakens.

Maaltijden zijn niet inbegrepen in de verblijven (diner, ontbijt).


Artikel 17 – Wijziging van de verkoopvoorwaarden
Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden gelden als verworven zodra de aanbetaling is voldaan.

Artikel 18a – Wet bescherming persoonsgegevens
In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft de klant recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die hem betreffen. De eigenaar verbindt zich ertoe om in geen geval de informatie die de klant heeft meegedeeld aan andere bedrijven of organisaties door te geven voor reclamedoeleinden.


Artikel 18b - Respect voor het privéleven

De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsaanbieders). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat deze mededeling verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de handelingen die op elloha rusten.com onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Klantenhandvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens kent in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren voor genoemde gegevensoverdrachten.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid
De op de site gepresenteerde foto's zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering. verbruik van de dienst. De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door de derde partij, als gevolg van de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de houder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde.

Artikel 20 – Klachten
Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

Artikel 21 – Prijs
DE PRIJZEN DIE OP DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, ZIJN DE BESTE PRIJZEN DIE RECHTSTREEKS DOOR DE EIGENAAR WORDEN AANGEBODEN, ZONDER TUSSENPERSONEEL.
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het reserveringsplatform. Als het etablissement wordt gedebiteerd in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in de lokale valuta van het etablissement, tenzij er ter plaatse speciale regelingen zijn aangegeven. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, weergegeven op de tarievenpagina, moeten rechtstreeks ter plaatse aan het etablissement worden betaald. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op de BTW wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.

Artikel 22 – Betaling
De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve onder bijzondere voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, enz., afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement) door in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd met SSL-codering) wordt rechtstreeks het kaartnummer aangegeven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet naar het etablissement komen met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt tijdens het verblijf in de accommodatie afgeschreven, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige betaling op het moment van reserveren wordt afgeschreven. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire schadevergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, toegangsfout, enz. In geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om bevestig uw reservering en betalingswijze. Bij een tarief met online vooruitbetaling wordt het vooruitbetaalde bedrag, zijnde de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige bedrijven kunnen facturen/nota's elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat door het bedrijf is opgegeven.
.
Artikel 23 – Bewijsconventie
Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.

Artikel 24 – Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Overmacht of toevallige gebeurtenissen worden doorgaans erkend door de jurisprudentie van Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de last van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

Artikel 25 – Geschillenbeslechting
Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het recht van het land van vestiging van toepassing, zonder enige dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is.